Giới thiệu dự án

USR小農夫.jpg
USR成果展.jpg
USR國際體驗營.jpg
你可以改變未來.jpg
設計學院眷戀.jpg
設計學院頑埤復育.jpg

Lấy cảm hứng từ “Dự án học tập tương lai Stanford 2025” dẫn đầu trào lưu giáo dục bậc đại học toàn cầu, Đại học Chung Yuan đã mời giảng viên, nhân viên và sinh viên cùng suy nghĩ về chiến lược giảng dạy và học tập của sinh viên trong tương lai, đề xuất cách đổi mới việc quy hoạch lại hệ đào tạo, xác định môn học. Dự án Giáo dục bậc đại học chuyên sâu trong vòng 5 năm với những ý tưởng chủ yếu gồm “Hiệu quả đa dạng hóa học tập của sinh viên”, “Học tập theo định hướng năng lực giải quyết vấn đề” và “Ứng dụng kiến thức học tập (thực hành, đổi mới, khởi nghiệp)”, đã khái quát hóa được mô hình mới trong tương lai về việc học tập của sinh viên và công tác nghiên cứu giảng dạy của Đại học Chung Yuan nhằm đào tạo ra những nhân tài có thể ứng phó với sự biến đổi phức tạp trong tương lai.

“A-Thực hiện đổi mới dạy học" có tổng cộng 8 dự án nhỏ, thực hiện mô hình hoạt động lấy “Sinh viên” là chủ thể, “Giáo viên” là người hướng dẫn và “Học viện” là cốt lõi của việc giảng dạy; thông qua các chương trình dạy và học đổi mới, để thúc đẩy:
1.Tăng cường kỹ năng giao tiếp và tư duy logic của sinh viên.
2.Tăng cường năng lực AI và năng lực giảng dạy thực hành chuyên môn của giáo viên.
3.Thực hiện nhóm môn học có chiều sâu thuộc nhiều lĩnh lực, làm tăng hứng thú học tập đa dạng hóa cho sinh viên.
4.Hỗ trợ sinh viên phát triển những năng lực chuyên môn cốt lõi và bồi dưỡng năng lực mềm trong công việc.
5.Khởi động cơ chế hỗ trợ lập nghiệp và liên kết nguồn lực quốc tế, nâng cao tỷ lệ thành công trong việc ươm tạo các đội ngũ khởi nghiệp.
6.Thiết lập chương trình đào tạo ngành sáng tạo trọng điểm 5 + 2 mới nổi và kinh tế kỹ thuật số, đào tạo các tài năng chuyên ngành kết hợp giữa AI với “Ngành sáng tạo trọng điểm 5 + 2 và kinh tế kỹ thuật số cùng với các ngành trọng điểm khác.”
7.Thực hiện cơ chế tuần hoàn về hướng dẫn, kiểm tra đối với các sinh viên đặc biệt, tạo hiệu quả quan tâm và hướng dẫn tư vấn toàn diện về thể chất, tâm lý và tinh thần cho sinh viên diện đặc biệt.
Tổng kết kết quả cuối cùng, phát huy vai trò then chốt của học viện trong phương diện đổi mới giảng dạy và chất lượng học tập, hướng tới hai mục tiêu lớn: “Bồi dưỡng năng lực trình bày diễn đạt chuyên nghiệp cho sinh viên” và “Đẩy mạnh bồi dưỡng nhân tài cho các ngành trọng điểm”.
“B - Nâng cao tính công chúng của giáo dục bậc đại học” đề xuất 3 dự án nhỏ thuộc phương diện sinh viên và quy chế. Về phương diện sinh viên: noi theo triết lý giáo dục của nhà trường: “Phát huy được tiềm năng cá nhân là sự thành công”, coi trọng quyền được giáo dục công bằng của sinh viên thuộc nhóm cộng đồng yếu thế, đồng thời chăm sóc nhu cầu trong cả học tập và sinh hoạt cho sinh viên thuộc nhóm cộng đồng này, thúc đẩy sự cơ động xã hội theo chiều dọc. Về phương diện quy chế, thông qua mô hình liên cơ quan và đa lĩnh vực, kết nối các tiêu chí then chốt giữa sự quan tâm xã hội với sự đánh giá của nhà trường (cựu sinh viên, sự hài lòng của nhà tuyển dụng, hợp nhất giữa lý thuyết và thực hành…), trên cơ sở thông tin tuyển sinh kịp thời, chính xác và hoàn chỉnh; thực hiện việc tự chịu trách nhiệm, công khai báo cáo hiệu quả với bên ngoài, đảm bảo chất lượng đào tạo đại học.
Điều đầu tiên trong triết lý giáo dục của Đại học Chung Yuan là: “Ứng dụng kiến thức chuyên ngành khoa học và nhân văn một cách trí tuệ, tạo lợi ích cho cộng đồng”. Theo chủ trương đó, nhà trường phải làm tròn trách nhiệm truyền đạt kiến thức, dạy sinh viên cách vận dụng kiến thức đã học được để phục vụ xã hội. “C-Làm tròn trách nhiệm xã hội” mang giá trị cốt lõi là “Giáo dục toàn diện, quan tâm cuộc sống”, đồng thời tích hợp các khóa đào tạo chuyên nghành, giáo dục thực hành, hoạt động của sinh viên; học tập thông qua phục vụ cộng đồng và phục vụ công ích, để dẫn dắt sinh viên phát huy tinh thần xây dựng một xã hội “Giải quyết vấn đề bằng chuyên môn đồng thời tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn", đi sâu tìm hiểu nhu cầu của địa phương, phản hồi và giải quyết các vấn đề tồn tại, thúc đẩy sự phát triển của địa phương, phát huy trách nhiệm và sức ảnh hưởng của tri thức.
“D - Phát triển đặc trưng của nhà trường” là thúc đẩy và đổi mới dựa trên nền tảng nghiên cứu hiện có và năng lượng về hợp tác giữa giới doanh nghiệp và khối nhà trường; thúc đẩy nghiên cứu phát triển đổi mới ngành nghề và tăng cường đổi mới hệ sinh thái khởi nghiệp; đào tạo lực lượng nhân tài có năng lực quốc tế hóa và nâng cao danh tiếng quốc tế dựa trên chiến lược cụ thể, dựa vào kết nối quốc tế để phát triển tương lai và khu vực bản địa, đưa Đại học Chung Yuan trở thành một trường đại học chuyên nghiệp hóa, quốc tế hóa và đặc sắc với chủ trương “Dựa trên nền tảng học thuật, đào tạo đội ngũ nhân tài giàu nhân cách, chuyên nghiệp, sáng tạo và có tầm nhìn thế giới”.